شیر Gate Valve


شیر کشویی براساس استاندارد API 600 طراحی شده است.
کاربرد: شیر دروازه ای معمولا برای قطع و وصل کامل جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرند.