شیر Globe Valve


شیرآلات گلاب ولو براساس استاندارد BS1873 طراحی شده است،
کاربرد: برای باز و بسته کردن مکرر مناسب بوده و جهت تنظیم جریان بیشتر قابل استفاده می باشد.